Бултрако Моторс АД е оторизиран дилър на Honda за България, компанията оперира в страната чрез добре развита мрежа от търговско-сервизни комплекси, оценени от представителите на Honda Europe като едни от най-добрите на континента.
В портфолиото на компанията влизат и аналогичните продукти на испанския производител NZI. Бултрако Моторс АД е оторизиран дилър и на британския лидер в света на мотоциклетните аксесоари - Oxford, както и на френския производител на спортни облекла Kenny Racing. Дилърството е част от холдинга Астреко.
Slider